Dle návrhu heraldika pana Milana Myslivečka, po schválení zastupiteli obce, nám byl přidělen prapor a znak.

Na základě návrhu obce , po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,  podvýboru pro heraldiku a vexikologii výboru Poslanecké sněmovny rozhodl 5. dubna 2007 předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček udělit naší obci znak a vlajku.

ZNAK : popis : Ve stříbrném štítě modrý vydutý hrot s pěti stříbrnými hvězdami, provázený červenými borovými šiškami.  Hvězdy označují patrona obce sv. Jana Nepomuckého, borové šišky dle názvu obce.

VLAJKA : popis : List tvoří pět svislých pruhů, červený, bílý, modrý, bílý a červený, v poměru 1:1:2:1:1. V modrém pruhu pět bílých šesticýpých hvězd . Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.