Upomínkové předměty lze zakoupit

  • v kanceláři Obecního úřadu Borovník, v době úředních hodin, každou středu od 19.°° do 20.°° hodin.
  • v prodejně COOP v Rozseči

 

  • plátěná taška , 50 Kč / ks

 

  • pohlednice , 5 Kč / ks

 

  • magnetek  , 20 Kč / ks