PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZASEDÁNÍ č. 1 konané dne 6.2.2015 v 19:00 hodin

Program:
1) Schvalování vyhlášky o odpadech
2) Možnost pronájmu obecních pozemků
3) Schvalování prodeje obecního dřeva
4) Stanovení místa pro konání slavnostních obřadů
5) Ostatní