Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Borovník - zápis z úvodního jednání 9.3.2023