K† M† B†

Kristus žehnej tomu domu.

             ... když dobré skutky rozkvétají                    

   

Třikrálová sbírka - je nejen tradicí naší země, ale představuje také pravidelný zdroj podpory činnosti Charity. Více onformací o sbírce naleznete na : www.zdar.caritas.cz . Pořadatelem tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Oblastní charita Žďár nad Sázavou se při organizování sbírky snaží naplnit její cíl a motto: ' Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla'.

Víte, jaký význam mají symboly KMB, které píšeme na dveře domu o svátku lidově nazývaném 'Tří králů' ? Znamenají zkratku latinského ' Christus mansionem benedicat', což v překladu znamená : ' Kristus žehnej tomuto domu'.

V roce 2005 vybráno - 3150,- Kč 

rok 2006 - 3088,- Kč

rok 2007 - 3200,- Kč 

rok 2008 - 3360,- Kč 

rok 2009 - 4550,- Kč

rok 2010 - 3960,- Kč

rok 2011 - 4400,- Kč

rok 2012 - 4750,- Kč

rok 2013 - 4450,- Kč

rok 2014 - 4600,- Kč

rok 2015 - 4950,- Kč

rok 2016 - 5000,- Kč

rok 2017 - 5400,- Kč

rok 2018 - 5440,- Kč

rok 2019 - 6360,- Kč

rok 2020 - 8250,- Kč

rok 2021 - 6688,- Kč

rok 2022 - 9300,- Kč

rok 2023 - 11812,- Kč

rok 2024 - 13500,- Kč

 

Co si tři králové zpívají ?  ♪♪♫♪ 

My tři králové my jdeme k vám,

štěstí zdraví vinšujem vám,

štěstí zdraví dlouhá léta,

my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,

do Betléma mysl naše ...♪♪♫♫♫♪