Knihobudka

Na návsi v Borovníku v bývalé autobusové čekárně byla zřízena KNIHOBUDKA. Knihobudka je miniknohovnička. která slouží ke sdílení a výměně knih. Pravidla užívání jsou jednoduchá. Knihu si odtud můžete půjčit a po přečtení vrátit, nebo si ji odnesete a přinesete jinou.
Aby knihobudka fungovala, budeme se o ni starat - doplňovat, uklízet nebo odstraňovat nevhodné případně poškozené tituly. Ale je to taky na vás, občanech, abyste ji nepoškozovali a vydržela nám co nejdéle.
Máte doma knihy nebo časopisy, které vám je líto zlikvidovat a chcete je věnovat dalším zájemcům? Budeme rádi, když je zanecháte přímo v naší „Knihobudce“. Knihy by měly být spíše z oblasti beletrie, protože si myslíme, že raději než starou učebnici matematiky si lidé přečtou detektivku nebo román.
Věříme, že si své dny zpříjemníte a objevíte nové příběhy! Tak čtěte a měňte a noste! Děkuji

    

Děkujeme všem,

kteří podpořili naše koledníky a vzpomněli si tak na lidi osamělé, nemocné, či ty, kteří potřebují pomoc v nouzi. 
Výsledky z koledy v Borovníku zde : výsledky tříkrálové sbírky
Nezastihli Vás koledníci doma a rády byjste také přispěli ? Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i online: sbírka online , dárcovskou sms: dárcovská sms

Uniklo Vám, že budou chodit Tři králové ? Zaregistrujte se do mobilního rozhlasu > mobilní rozhlas < a budete vědět o všech zprávách z obecního úřadu. 

Mobilní Rozhlas

Vážení občané, obec od 18.3.2020 spustila aplikaci Mobilní Rozhlas, pokud si přejete dostávat SMS z aktuálního hlášení a dění v obci, případně vzniklých krizových situacích, stačí se registrovat.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO OBČANY
Občané se do Mobilního Rozhlasu mohou zaregistrovat 3 způsoby:
- online registrace na webu služby (nejčastější) - https://obecborovnik.mobilnirozhlas.cz/registrace
- přes mobilní aplikaci - Android: bit.ly/MR_android, iOS: bit.ly/MR_ios
- osobně přes registrační leták - doporučujeme v době mimo krizovou situaci

Informace občanům

Na základě změny vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, provedené Ministerstvem vnitra, bude možné na Obecním úřadě Borovník s účinností od 1.1.2022 provádět ověřování podpisů a dokumentů.

Ptačí chřipka - informace občanům

Vzhledem k výskytu ptačí chřipky vydala Státní veterinární správa mimořádné veterinární opatření s celostátní působností.
Opatření zakazuje všem chovatelům chovat drůbež pod širým nebem, nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř hospodářské budovy či pod přístřeškem a chránit jej před kontaminací trusem volně žijících ptáků. Není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky.
Chovatelům, kteří chovají drůbež dle plemenářského zákona, se v případě, že nejsou schopni zmíněná nařízení dodržet, nařizuje neprodleně informovat místně příslušnou Krajskou veterinární správu. V našem případě KVS pro Jihomoravská kraj, tel.: 541 594 472.
Celé znění opatření naleznete v příloze, pro více informací navštivte: https://www.svscr.cz/ptaci-chripka-aktualni-informace/.

příloha > nařízení státní veterinární správy <

MUDr. Švehlová, oznamuje

Stále je možné registrovat se u sestry k přeočkování proti COVID 19 třetí dávkou očkovací látky i k základnímu očkování.
Očkujeme i pacienty neregistrované v naší ordinaci.

Kompostéry

Vážení občané, obec v rámci projektu ,,Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku', pořídila do každé domácnosti a chalupy kompostér o objemu 1 100l. Kompostér vám bude bezplatně předán na základě darovací smlouvy do konce listopadu 2021.

Svoz komunálního odpadu

Od 1.10. 2021 do 30.4. 2022  začíná pravidelný týdenní zimní svoz komunálního odpadu

informace - možnost očkování v Tišnově bez registrace

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi Podané ruce a Diecézní charitou Brno se nabízí obyvatelům tišnovského regionu možnost nechat se naočkovat bez předchozí registrace.
Mobilní očkovací tým přijede do Tišnova ve čtvrtek 19. 8. 2021.
Od 10:00 do 18:00 hodin bude na parkovišti před radnicí „očkovací truck“, kde bude možnost se nechat naočkovat bez předchozí registrace, a to jednorázovou vakcínou Janssen (výrobce Johnson & Johnson) a vakcínou Pfizerem. V případě zájmu o vakcínu Pfizer by byl tým připraven přijet ještě jednou pro aplikaci druhé dávky.

testovací místo na POC antigen testy

Tišnovská nemocnice zahájila v prvním dubnovém týdnu provoz nového testovacího místa na POC antigen testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2v Tišnově. Ve městě jsou již tedy k dispozici celkem dvě místa, ve kterých lze testování podstoupit, jedná se o testovací místo v Nemocnici Tišnov (provozní doba: pondělí, středa, čtvrtek od 6:00 do 10:00) a nově testovací místo v divadelním sále Městského kulturního střediska Tišnov (provozní doba: pondělí, středa, pátek od 7:00 do 14:30)

Na testování je nutné se objednat předem prostřednictvím následujících odkazů:

do testovacího centra v Nemocnici Tišnov: http://rezervace.nemtisnov.cz/

do testovacího centra v Městském kulturním středisku: http://rezervace.nemtisnov.cz/meks/

Letní svoz popelnic

Od května se mění svoz komunálního odpadu.

Letní svoz bude jednou za čtrnáct dní vždy lichý týden v pondělí.

Město Uherský Brod - Důležité upozornění - výměna popelnic

Oznámení občanům

 POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD VE VÝŠI 450,- Kč ZA OSOBU.

  POPLATEK ZA CHALUPU VE VÝŠI 450,- Kč.

 POPLATEK ZA PSA VE VÝŠI 100,- Kč.

platbu můžete uhradit elektronicky na č.účtu 24821751/0100,
jako variabilní symbol uvést číslo domu , nebo osobně v úředních hodinách,
tj. středa od 17.30 - 18.30 hodin do 30. 3. 2021. Známky si posléze vyzvedněte na OÚ.

Souhrn ze svozu oděvů za rok 2020


Textil je určen k opětovnému použití

Datum Název Upřesnění Množství kg
15.01.2020 TEXTIL 60
14.01.2020 TEXTIL 80
28.01.2020 TEXTIL 40
11.02.2020 TEXTIL 20
25.02.2020 TEXTIL 20
06.04.2020 TEXTIL 0
12.05.2020 TEXTIL 140
26.05.2020 TEXTIL 35
10.06.2020 TEXTIL 0
23.06.2020 TEXTIL 35
08.07.2020 TEXTIL 0
11.08.2020 TEXTIL 174
15.09.2020 TEXTIL 116
13.10.2020 TEXTIL 0
27.10.2020 TEXTIL 0
17.11.2020 TEXTIL 0
01.12.2020 TEXTIL 75
15.12.2020 TEXTIL 25

Celkem 820

Kontejner na textil

Informujeme občany, že od 23.5.2019 je na návsi trvale umístěn kontejner na textil Diecézní charity Brno. Pokud se rozhodneme ze svého šatníku něco darovat, důležité je, aby všechno oblečení či boty, co do kontejneru vhazujeme, byly v taškách nebo pytlích z důvodu snadnější manipulace při ručním výběru kontejneru a ochraně proti vlhkosti. Textil nesmí být mokrý nebo vlhký, už vůbec ne nějak biologicky či chemicky znečištěný či plesnivý.

Třídění bioodpadu

Na návsi obce je umístěn zelený kontejner, do kterého můžou občané ukládat bioodpad ( trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu atd...)