Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace pro volební strany > odkaz < 

Informace Městského úřadu Tišnov k podávání kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 > odkaz <

Informace občanům

Od 11.5.2022 se úřední hodiny budou opět konat vždy od 19:00 do 20:00

Informace občanům

Na základě změny vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, provedené Ministerstvem vnitra, bude možné na Obecním úřadě Borovník s účinností od 1.1.2022 provádět ověřování podpisů a dokumentů.

Mobilní Rozhlas

Vážení občané, obec od 18.3.2020 spustila aplikaci Mobilní Rozhlas, pokud si přejete dostávat SMS z aktuálního hlášení a dění v obci, případně vzniklých krizových situacích, stačí se registrovat.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO OBČANY
Občané se do Mobilního Rozhlasu mohou zaregistrovat 3 způsoby:
- online registrace na webu služby (nejčastější) - https://obecborovnik.mobilnirozhlas.cz/registrace
- přes mobilní aplikaci - Android: bit.ly/MR_android, iOS: bit.ly/MR_ios
- osobně přes registrační leták - doporučujeme v době mimo krizovou situaci

Letní svoz popelnic

Od května do konce září začíná letní svoz komunálního odpadu.
Svážet odpad se bude jednou za čtrnáct dní vždy v pondělí v lichý týden.
První letní svoz v měsíci květnu bude 9.5. 2022

Úprava okolí zvonice

Od 19.4.2022 bude zahájena úprava okolí zvonice. Cílem je zkvalitnění a začlenění této plochy na návsi obce. Plocha je navržena jako směs nenáročných trvalek a okrasných travin s podsadbou jarních cibulovin. Doplněny jsou kvetoucí keře, kvetoucí solitérní strom a jehličnan, který bude sloužit jako vánoční stromeček. V zadní části bude rozšířena vstupní plocha z přírodního kamene. Pro snadnější přístup bude doplněn chodníček z MZK a schodiště z boční strany plochy.
Z tohoto důvodo došlo k odstranění stávajících dřevin. Úprava bude dokončena do 10.6.2022

osazovací schéma

Pálení odpadu na zahradě. Platí zákaz spalování odpadů. Kompostér.

Jaro s sebou přináší úklid opadaného listí, popadaných větví a hrabání seschlé trávy. Po tom, když všechno hodíte na jednu velkou hromadu, ve které se objeví i nějaký starý plastový květináč, stará hadice apod., přemýšlíte co s tím.Samozřejmě, že vás napadne jediná věc, a tou je spálit to. Buďte opatrní. Doby, kdy si každý pálil na svém dvoře, co chtěl, jsou už dávno pryč. Proto dříve, než začnete pálit, prostudujte si platnou legislativu, která hovoří o tom, co je zakázané pálit.
Co se nesmí pálit?
Podle 'Zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů' se nesmí biologicky rozložitelný odpad (listí, větve, suchá tráva, rostliny) zneškodňovat jinak, než je to dané v tomto zákoně.

Viz dále https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-informacni-servis-zpravodajstvi-2020-jarni-pozary-porostu-a-jak-jim-predchazet.aspx

Jednoduchý návod na postavení kompostéru : https://www.youtube.com/watch?v=ShRGOzi3Wb4

Co patří do kompostéru:
Ideální je co nejrůznorodější směs materiálů.
Veškerý zahradní odpad jako: tráva, listí, seno, sláma, piliny, dřevní štěpka, hlína, odřezky z vinné révy, vychladlý popel a uhlí ze dřeva. (POZOR: s ořechovým listím raději opatrně)
Kuchyňský odpad: káva, čajové sáčky, podrcené skořápky z vajec, bioodpad z kuchyně (slupky ze zeleniny a ovoce - i citrusové plody), papírové kapesníky, podrcené ořechové skořápky atd. Zbytky vařených jídel se doporučuje dávat jen v malých množstvích. Smíchejte je s větším množstvím suchého materiálu.
Do kompostéru můžete dávat i trus býložravých zvířat (POZOR: psí a kočičí výkaly nesmí přijít do kompostu, znehodnotily by ho.)
Co nepatří do kompostu:
Zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z dřevotřísky, uhynulá zvířata, chemicky ošetřené zbytky, trus masožravých zvířat.

Oznámení občanům

 POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD VE VÝŠI 500,- Kč ZA OSOBU.

  POPLATEK ZA CHALUPU VE VÝŠI 500,- Kč.

 POPLATEK ZA PSA VE VÝŠI 100,- Kč.

platbu můžete uhradit elektronicky na č.účtu 24821751/0100,
jako variabilní symbol uvést číslo domu , nebo osobně v úředních hodinách,
tj. středa od 17.30 - 18.30 hodin do 30. 6. 2022. Známky si posléze vyzvedněte na OÚ.

Knihobudka

Na návsi v Borovníku v bývalé autobusové čekárně byla zřízena KNIHOBUDKA. Knihobudka je miniknohovnička. která slouží ke sdílení a výměně knih. Pravidla užívání jsou jednoduchá. Knihu si odtud můžete půjčit a po přečtení vrátit, nebo si ji odnesete a přinesete jinou.
Aby knihobudka fungovala, budeme se o ni starat - doplňovat, uklízet nebo odstraňovat nevhodné případně poškozené tituly. Ale je to taky na vás, občanech, abyste ji nepoškozovali a vydržela nám co nejdéle.
Máte doma knihy nebo časopisy, které vám je líto zlikvidovat a chcete je věnovat dalším zájemcům? Budeme rádi, když je zanecháte přímo v naší „Knihobudce“. Knihy by měly být spíše z oblasti beletrie, protože si myslíme, že raději než starou učebnici matematiky si lidé přečtou detektivku nebo román.
Věříme, že si své dny zpříjemníte a objevíte nové příběhy! Tak čtěte a měňte a noste! Děkuji

knihobudka je již zveřejněna na mapě knihobudek v ČR > mapa - knihobudky ČR

    

Kompostéry

Vážení občané, obec v rámci projektu ,,Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku', pořídila do každé domácnosti a chalupy kompostér o objemu 1 100l. Kompostér vám bude bezplatně předán na základě darovací smlouvy do konce listopadu 2021.

Kontejner na textil

Informujeme občany, že od 23.5.2019 je na návsi trvale umístěn kontejner na textil Diecézní charity Brno. Pokud se rozhodneme ze svého šatníku něco darovat, důležité je, aby všechno oblečení či boty, co do kontejneru vhazujeme, byly v taškách nebo pytlích z důvodu snadnější manipulace při ručním výběru kontejneru a ochraně proti vlhkosti. Textil nesmí být mokrý nebo vlhký, už vůbec ne nějak biologicky či chemicky znečištěný či plesnivý.

Třídění bioodpadu

Na návsi obce je umístěn zelený kontejner, do kterého můžou občané ukládat bioodpad ( trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu atd...)