Příspěvek na Tříkrálovou sbírku

můžete ještě v sobotu 16.1. darovat do kasičky u paní Lenky Crhové číslo popisné 13. Coop z důvodu nemoci v sobotu uzavřen. 

Tříkrálová sbírka

Vážení občané, s ohledem na vývoj epidemiologické situace v České republice, bylo zrušeno tradiční koledování v ulicích měst a obcí během Tříkrálové sbírky 2021. Pokud chcete finančně oblastní charitu podpořit, můžete tak učinit:
· zaslání příspěvku na číslo Tříkrálového účtu: 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800
· nebo v hotovosti do kasičky, která bude umístěna od 11.1.2021 do 16.1.2021 v prodejně COOP v Rozseči.

Vážení spoluobčané,

končí rok, který bohužel ovlivnil výrazným způsobem životy nás všech. Když jsme společně v roce 2019 rozsvěcovali Vánoční strom a přáli si do nového roku, nikoho z nás nenapadlo a myslím, že si ani neuměl představit, co nás v tomto roce čeká. Pandemie COVID dopadla na život nejen v naší obci, ale nějakým způsobem do životů nás všech a bohužel ještě nějaký čas naše fungování ovlivňovat bude. Musíme se s tím naučit žít. Přítomnost viru ovlivnila v končícím roce všechny oblasti našich životů. Ať už ten společenský, tak osobní a v nemalé míře i ten pracovní. 

Za celé zastupitelstvo obce Borovník, bych vám chtěl popřát do následujícího roku hlavně zdraví, pohodu, štěstí, optimismus a lásku vašich blízkých. Věřme, že nás všechny čeká mnohem lepší rok, než ten právě končící.

Petr Vojtěch, starosta

Mobilní Rozhlas

Vážení občané, obec od 18.3.2020 spustila aplikaci Mobilní Rozhlas, pokud si přejete dostávat SMS z aktuálního hlášení a dění v obci, případně vzniklých krizových situacích, stačí se registrovat.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO OBČANY
Občané se do Mobilního Rozhlasu mohou zaregistrovat 3 způsoby:
- online registrace na webu služby (nejčastější) - https://obecborovnik.mobilnirozhlas.cz/registrace
- přes mobilní aplikaci - Android: bit.ly/MR_android, iOS: bit.ly/MR_ios
- osobně přes registrační leták - doporučujeme v době mimo krizovou situaci

Dočasná změna termínu úředních hodin

Vážení občané od 5.8.2020 do odvolání, dochází ke změně termínu úředních hodin na OÚ. Ty se budou konat vždy ve středu od 17:30 do 18:30. Děkujeme za pochopení.

Zimní svoz popelnic

Od pondělí 5.října 2020 začíná zimní svoz komunálního odpadu.
Vývoz bude  každé pondělí.

Ordinace Osová Bítýška MUDr.Švehlová

Od úterý 15.9.2020 zahajujeme očkování proti chřipce. Očkování mají zdarma osoby nad 65 let věku a vybrané skupiny pacientů s onemocněním srdce, plic, s cukrovkou .
Na očkování není třeba se předem objednávat, zájemci se mohou  hlásit u sestry od 8 hodin. Očkování bude probíhat dále  v měsících říjnu a listopadu, dle dostupnosti očkovací látky.

Oznámení občanům

 POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD VE VÝŠI 450,- Kč ZA OSOBU.

  POPLATEK ZA CHALUPU VE VÝŠI 450,- Kč.

 POPLATEK ZA PSA VE VÝŠI 100,- Kč.

  PLATBU MŮŽETE UHRADIT ELEKTRONICKY NA ÚČET Č.24821751/0100,
JAKO  VS.  UVÉST Č. DOMU, NEBO OSOBNĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH,
TJ.STŘEDA OD 19 – 20 HODIN DO 30. 6. 2020. ZNÁMKY SI POSLÉZE VYZVEDNĚTE NA OÚ.

 

Souhrn svozu textilu z kontejneru

 za 4Q 2019, celkem 436 kg

Datum       Název odpadu     Množství kg
03.10.2019       Textilní materiály     103
15.10.2019       Textilní materiály     155
07.11.2019       Textilní materiály     77
29.11.2019       Textilní materiály     25
13.12.2019       Textilní materiály     51
27.12.2019       Textilní materiály     25

Kontejner na textil

Informujeme občany, že od 23.5.2019 je na návsi trvale umístěn kontejner na textil Diecézní charity Brno. Pokud se rozhodneme ze svého šatníku něco darovat, důležité je, aby všechno oblečení či boty, co do kontejneru vhazujeme, byly v taškách nebo pytlích z důvodu snadnější manipulace při ručním výběru kontejneru a ochraně proti vlhkosti. Textil nesmí být mokrý nebo vlhký, už vůbec ne nějak biologicky či chemicky znečištěný či plesnivý.

Třídění bioodpadu

Na návsi obce je umístěn zelený kontejner, do kterého můžou občané ukládat bioodpad ( trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu atd...)