Informace občanům


Informujeme občany, že obec prostřednictvím SVK Žďársko získala dotaci
ve výši 48 819 657,28 Kč z Ministerstva životního prostředí
na stavbu vodovodu a kanalizace.
Stavba bude zahájena v letošním roce.

MUDr. Švehlová oznamuje

Ve čtvrtek 16.3. a v pátek 17.3.2023 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.
Zastupuje MUDr.Jarmila Pejchalová, U Bašty 1, Velké Meziříčí od 7,30-13 hodin
po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 566 521 211

Informace občanům

Dopravní omezení v rámci úpravy křižovatky II/385x387 ve směru Předklášteří – Dolní Loučky.
Termín realizace 13.3.2023 – 6.8.2023
Jedná se o přestavbu nevyhovující křižovatky silnic II/385x387 na křižovatku stykovou včetně zřízení odbočovacího a připojovacího pruhu na silici II/385 včetně prací spojených s rekultivací stávající rampy křižovatky

Oznámení občanům

 POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD VE VÝŠI 500,- Kč ZA OSOBU.

  POPLATEK ZA CHALUPU VE VÝŠI 500,- Kč.

 POPLATEK ZA PSA VE VÝŠI 100,- Kč.

platbu můžete uhradit elektronicky na č.účtu 24821751/0100,
jako variabilní symbol uvést číslo domu , nebo osobně v úředních hodinách,
tj. středa od 19.°° - 20.°° hodin do 30. 6. 2023. Známky si posléze vyzvedněte na OÚ.

Mobilní Rozhlas

Vážení občané, obec od 18.3.2020 spustila aplikaci Mobilní Rozhlas, pokud si přejete dostávat SMS z aktuálního hlášení a dění v obci, případně vzniklých krizových situacích, stačí se registrovat.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO OBČANY
Občané se do Mobilního Rozhlasu mohou zaregistrovat 3 způsoby:
- online registrace na webu služby (nejčastější) - https://obecborovnik.mobilnirozhlas.cz/registrace
- přes mobilní aplikaci - Android: bit.ly/MR_android, iOS: bit.ly/MR_ios
- osobně přes registrační leták - doporučujeme v době mimo krizovou situaci

Zimní svoz popelnic

Od 3.10.2022 do 30.4.2023 začíná zimní svoz komunálního odpadu.

Svoz bude prováděn  každý týden v pondělí

Informace občanům

Od 11.5.2022 se úřední hodiny budou opět konat vždy od 19:00 do 20:00

Informace občanům

Na základě změny vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, provedené Ministerstvem vnitra, bude možné na Obecním úřadě Borovník s účinností od 1.1.2022 provádět ověřování podpisů a dokumentů.

Kontejner na textil

Informujeme občany, že od 23.5.2019 je na návsi trvale umístěn kontejner na textil Diecézní charity Brno. Pokud se rozhodneme ze svého šatníku něco darovat, důležité je, aby všechno oblečení či boty, co do kontejneru vhazujeme, byly v taškách nebo pytlích z důvodu snadnější manipulace při ručním výběru kontejneru a ochraně proti vlhkosti. Textil nesmí být mokrý nebo vlhký, už vůbec ne nějak biologicky či chemicky znečištěný či plesnivý.

Třídění bioodpadu

Na návsi obce je umístěn zelený kontejner, do kterého můžou občané ukládat bioodpad ( trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu atd...)