NoMenRun

Informace občanům

Mudr- Švehlová oznamuje, že nově je dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví možno v ordinaci praktického lékaře očkovat proti COVID 19 vakcínou Moderna. Zájemci o očkování ve věku nad 40+, ale předběžně i mladší od 18 let se mohou registrovat k očkování u sestřičky.

Dotazníkové šetření v obci

V  týdnu od pondělí 17. 5. do pátku 21.5.,  budou studenti Masarykovy univerzity a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně provádět v naší obci dotazníkové šetření s obyvateli, kteří vlastní nějakou zemědělskou půdu. Jedná se o šetření v rámci projektu Technologické agentury ČR, jehož cílem je zachytit, jak lidé přemýšlejí o způsobu hospodaření a využití půdy ve vazbě na proměny české krajiny (s důrazem na zesilující sucho).Pokud studenti nezastihnou vytipované obyvatele doma, nechají  ve schránce dotazník. Vyplněný  formulář můžete odevzdat do konce května na obecním úřadě (pokud nevyužijete možnost elektronického vyplnění) 
Děkujeme za spolupráci

Letní svoz popelnic

Od května se mění svoz komunálního odpadu.

Letní svoz bude jednou za čtrnáct dní vždy lichý týden v pondělí.

Město Uherský Brod - Důležité upozornění - výměna popelnic

testovací místo na POC antigen testy

Tišnovská nemocnice zahájila v prvním dubnovém týdnu provoz nového testovacího místa na POC antigen testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2v Tišnově. Ve městě jsou již tedy k dispozici celkem dvě místa, ve kterých lze testování podstoupit, jedná se o testovací místo v Nemocnici Tišnov (provozní doba: pondělí, středa, čtvrtek od 6:00 do 10:00) a nově testovací místo v divadelním sále Městského kulturního střediska Tišnov (provozní doba: pondělí, středa, pátek od 7:00 do 14:30)

Na testování je nutné se objednat předem prostřednictvím následujících odkazů:

do testovacího centra v Nemocnici Tišnov: http://rezervace.nemtisnov.cz/

do testovacího centra v Městském kulturním středisku: http://rezervace.nemtisnov.cz/meks/

Mobilní Rozhlas

Vážení občané, obec od 18.3.2020 spustila aplikaci Mobilní Rozhlas, pokud si přejete dostávat SMS z aktuálního hlášení a dění v obci, případně vzniklých krizových situacích, stačí se registrovat.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO OBČANY
Občané se do Mobilního Rozhlasu mohou zaregistrovat 3 způsoby:
- online registrace na webu služby (nejčastější) - https://obecborovnik.mobilnirozhlas.cz/registrace
- přes mobilní aplikaci - Android: bit.ly/MR_android, iOS: bit.ly/MR_ios
- osobně přes registrační leták - doporučujeme v době mimo krizovou situaci

město Tišnov informuje

město Tišnov informuje

UPOZORŇUJEME návštěvníky MěÚ Tišnov na POVINNOSTI

• pohybovat se ve vnitřních prostorách úřadu s OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST (ústa, nos),

• ihned po vstupu do budovy provést DEZINFEKCI RUKOU,

• dodržovat min. 2m ODSTUP OD JINÝCHOSOB. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP. Aktuální situaci v Tišnově sledujte na www.tisnov.cz

Oznámení občanům

 POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD VE VÝŠI 450,- Kč ZA OSOBU.

  POPLATEK ZA CHALUPU VE VÝŠI 450,- Kč.

 POPLATEK ZA PSA VE VÝŠI 100,- Kč.

platbu můžete uhradit elektronicky na č.účtu 24821751/0100,
jako variabilní symbol uvést číslo domu , nebo osobně v úředních hodinách,
tj. středa od 17.30 - 18.30 hodin do 30. 3. 2021. Známky si posléze vyzvedněte na OÚ.

Souhrn ze svozu oděvů za rok 2020


Textil je určen k opětovnému použití

Datum Název Upřesnění Množství kg
15.01.2020 TEXTIL 60
14.01.2020 TEXTIL 80
28.01.2020 TEXTIL 40
11.02.2020 TEXTIL 20
25.02.2020 TEXTIL 20
06.04.2020 TEXTIL 0
12.05.2020 TEXTIL 140
26.05.2020 TEXTIL 35
10.06.2020 TEXTIL 0
23.06.2020 TEXTIL 35
08.07.2020 TEXTIL 0
11.08.2020 TEXTIL 174
15.09.2020 TEXTIL 116
13.10.2020 TEXTIL 0
27.10.2020 TEXTIL 0
17.11.2020 TEXTIL 0
01.12.2020 TEXTIL 75
15.12.2020 TEXTIL 25

Celkem 820

Kontejner na textil

Informujeme občany, že od 23.5.2019 je na návsi trvale umístěn kontejner na textil Diecézní charity Brno. Pokud se rozhodneme ze svého šatníku něco darovat, důležité je, aby všechno oblečení či boty, co do kontejneru vhazujeme, byly v taškách nebo pytlích z důvodu snadnější manipulace při ručním výběru kontejneru a ochraně proti vlhkosti. Textil nesmí být mokrý nebo vlhký, už vůbec ne nějak biologicky či chemicky znečištěný či plesnivý.

Třídění bioodpadu

Na návsi obce je umístěn zelený kontejner, do kterého můžou občané ukládat bioodpad ( trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu atd...)