Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Borovník

2. Důvod a způsob založení
Zákon č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura
Starosta obce: Petr Vojtěch
Místostarosta: Martin Svoboda
Zastupitelé: Vítězslav Svoboda, Jiří Gruber, Petr Lysoněk, Libor Crha, Jiří Sapoušek
Finanční výbor:předseda – Petr Lysoněk, členové – Vítězslav Svoboda, Jiří Gruber
Kontrolní výbor:předseda – Jiří Sapoušek, členové – Libor Crha, Petr Lysoněk
Účetní: Lenka Kamínková

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Borovník
Borovník 23
594 51 Křižanov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Borovník
Borovník 23
594 51 Křižanov

4.3 Úřední hodiny
Středa 19:00 – 20:00

4.4 Telefonní čísla
Obecní úřad: 566 536 271 (pouze v úřední hodiny)
Starosta: 605 204 423, místostarosta: 604 860 289

4.5 Adresa internetové stránky
www.borovnik.wbs.cz

4.6 Další elektronické adresy
Oficiální: obecborovnik@seznam.cz
Starosta: starosta.borovnik@seznam.cz
ID datové schránky: gawa8x7

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
KB, a.s., číslo účtu: 24821751/0100
ČNB, číslo účtu: 94-4116641/0710

6. IČO
00599310

7. DIČ
Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1 Rozpočet obce
Rozpočet obce za rok 2015 (odkaz)
Rozpočet obce na rok 2016 (odkaz)
Rozpočet obce na rok 2017 (odkaz)
Rozpočet obce na rok 2018 (odkaz)

9. Žádosti o informace
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat:
* Na úřední desce
* Na internetových stránkách obce Borovník
* Osobní návštěvou obecního úřadu obce Borovník v úředních hodinách
* Písemně

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, podměty, návrhy nebo jiná dožádání ze podat písemně poštou na adresu úřadu nebo osobně na úřadě obce Borovník v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí vydané obecním úřadem Borovník, lze podat odvolání prostřednictvím obecního úřadu Borovník

12. Formuláře
Na OÚ v úředních hodinách

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Informace na OÚ v úředních hodinách (životní situace na Portálu veřejné zprávy)

14. Nejdůležitější předpisy
Zákon č.128/2000Sb., o obcích, zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydané právní předpisy (vyhlášky, nařízení, zápisy a usnesení zastupitelstva obce, úřední deska)

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Úhrady za poskytovaní informací nejsou účtovány

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
výroční zpráva za rok 2014 ( odkaz )
výroční zpráva za rok 2015 ( odkaz )
výroční zpráva za rok 2016 ( odkaz )
výroční zpráva za rok 2017 (odkaz)

17. Seznam organizací v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Spolek žen