VESNICE ROKU – Oranžová stuha

Vesnice roku je soutěž, kterou pořádají společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, a to v rámci Programu obnovy venkova. První ročník se uskutečnil v roce 1995. Cílem této soutěže má být zviditelnění malých obcí, ve kterých se snaží obyvatelé i samospráva udržovat a rozvíjet společenský život a tradice. Soutěže se mohou zúčastnit obce a sídla venkovského charakteru se statutem města a městyse, která mají maximálně 7 500 obyvatel, a která mají zpracovaný Program obnovy vesnice.

Podáním přihlášky obce do této soutěže bylo zahájeno připravování a plánování, abychom předvedli komisi, jak v naší vesničce funguje spolupráce občana a život v obci.

V krajském kole soutěže, do kterého se v Jihomoravském kraji přihlásilo 25 obcí, byla naše obec nejmenší soutěžící. Hodnotící komisi jsme vystavili vánoční ručně vyráběné výrobky, smažili venku na kamnech tradiční borovnické bramboráky, pan starosta ukázal plánované výstavby a výsadby zeleně v obci, vystavil kroniky, historické fotografie. Předvedl prezentaci obce, spolupráci s hasiči, dětmi, soukromým zemědělcem. Prezentace každé obce v soutěži trvala 120 minut. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v obci Hrušky v okrese Vyškov. V krajské kole obec získala a z rukou zástupců Jihomoravského kraje převzala ocenění Oranžová stuha a postoupila do celostátního kola soutěže Oranžová stuha ČR 2018. Zde se utkala s držiteli oranžových stuh z ostatních krajů ČR. U ohodnocených obcí tímto oceněním se posuzuje: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, spolupráce při péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie, nezemědělské aktivity a také prezentace obce během hodnocení, připravenost obce, organizace návštěvy, celkový dojem obce, zpracování Jednotné informace o obci. V celostátním kole pan starosta s občany opět uspořádal výstavku, tentokrát na téma „Čím se baví hospodářka v zimě, když hospodářství spí“, vystavily se ručně vyráběné výrobky, které si zde v obci ženy sami vyrábí. Háčkované oblečky, paličkované krajky, obrázky, šité deky, hračky a mnoho dalšího. Opět se venku smažily tradiční borovnické bramboráky, prezentovaly se výpěstky ze zahrádek, domácí marmelády, sirupy. Komise se projela na motorovém traktorvláčku k rybníkům místního zemědělce. Po cestě shlédli obec, se zastávkou na návsi, dále pokračovali k nově vybudované hale DeJong Liften. Posléze přijeli k rybníkům, kde čekal vodník, a děti u táborového ohně zpívaly písně za doprovodu kytary. O včelařství pověděl místní včelař. U rybníku se ochutnávaly i domácí sýry a klobásky z udírny. Vyhlášení výsledků proběhlo v říjnu v Praze v Senátu Parlamentu České republiky. Naše malá obec obsadila v celostátním kole soutěže Oranžová stuha ČR 2018 2. místo! Komise hodnotila velmi dobré vztahy a spolupráci se soukromým zemědělcem, která spočívá v udržovacích pracích, v péči o vzhled obce i ve spolupráci při pořádání kulturních akcí, zejména TraktorŠou. Komise, také ocenila výsadbu a péči o zeleň v obci. Účastí v soutěži Vesnice roku a umístěním obce na stupni vítězů byla obec odměněna celkovou částkou 800 000 Kč. Peníze budou použity v následujícím roce na projekty „Borovník – rozšíření zatáčky u mostu“, „Borovník – výměna veřejného osvětlení“, „Borovník – rekonstrukce sociálních zařízení v budově OÚ“.

Kompletní galerie zde: https://andella.rajce.idnes.cz/predani_oranzove_stuhy_7_2018/