Požáry v domácnostech - prevence

Domácnost je zpravidla fungujícím celkem, avšak pro účely předcházení vzniku požárů je třeba se zaměřit na jednotlivé místnosti, neboť každá místnost má svá specifika. Například téměř v každé místnosti je rizikem elektrický proud, na druhou stranu přítomnost hořlavých kapalin lze očekávat především v prostorách garáže nebo dílny. Níže tedy následuje přehled preventivních opatření pro jednotlivé místnosti v domě.

 Chodba, veranda, předsíň, schodiště

Tyto místnosti jsou zpravidla nejfrekventovanějšími částmi domácnosti a jen v některých případech se jim zvládneme vyhnout při odchodu nebo případně vynucené evakuaci. Proto je nutné je udržovat průchozí, bez trvale umístěných překážek.

 Kuchyň

V kuchyních je z hlediska možnosti vzniku požáru samozřejmě nejnebezpečnější činností vaření a příprava potravin pomocí kuchyňských spotřebičů (trouba, sporák, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba apod.). Pro předcházení požárům je dobré znát následující zásady:

 • Nenechávat bez dozoru vařený, smažený, pečený pokrm, obzvláště pokud je používán otevřený plamen plynového hořáku
 • Při používání plynového hořáku zajistit přívod čerstvého vzduchu a dostatečné odvětrání
 • Nenechávat hořlavé předměty jako utěrky, krájecí prkénka a podobně v blízkosti zdrojů tepla
 • Kuchyňské spotřebiče nemějte zapojené přes prodlužovací šňůry a pokud to nevyžaduje jejich provoz, nenechávejte je zapojené k přívodu elektrického proudu (vytahovat ze zásuvek)
 • Pokud vzplane olej na pánvi, pro hašení v žádném případě nepoužívejte vodu, ale pokuste se pánev přikrýt poklicí nebo jakýmkoliv nehořlavým předmětem pro zamezení přístupu vzduchu, zároveň je třeba vypnout zdroj dalšího ohřevu oleje

 Obývací pokoj, ložnice

Také v obývacím pokoji nalezneme velké množství případných zdrojů zapálení a následného hoření. Těmito zdroji nemusí být pouze elektrické spotřebiče, ale také různé vonné svíčky, aroma tyčinky a lampy, tepelné zdroje (krby, přímotopy, …) a v kuřáckých domácnostech jsou to také nedopalky cigaret. Jaké zásady je dobré dodržovat v obývacím pokoji:

 • U tepelných a jiných spotřebičů dodržovat návody k obsluze
 • Nenechat bez dozoru zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky apod.
 • U tepelných zdrojů dodržovat bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů
 • Prodlužovací přívody vést bezpečně, aby bylo zabráněno jejich poškození, zejména se vyhýbat ostrým hranám, možnosti přimáčknutí nábytkem apod.

 Koupelna, prádelna

V koupelně se zpravidla nevyskytuje větší množství hořlavých materiálů, i zde však je nutné dbát zvýšené opatrnosti a dbát zejména na:

 • Nepoužívat elektrické spotřebiče ve sprše nebo vaně
 • Pravidelně alespoň jednou ročně kontrolovat karmu, důležité je zajistit dostatečný přívod a odtah vzduchu

 Garáž, dílna

V garáži či dílně lze očekávat přítomnost hořlavých látek a zároveň také větší koncentraci možných zdrojů zapálení. Především přítomnost hořlavých kapalin (benzín, nafta, barvy, laky, ředidla, …) zároveň s používáním elektrického nářadí může vést ke vzniku požáru či výbuchu. Proto je třeba se v těchto prostorách zaměřit na následující pokyny:

 • V jednotlivých a řadových garážích skladovat maximálně 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a nejvýše 20 litrů olejů v nerozbitných a přenosných obalech
 • U hromadných garáží dodržovat zákaz skladování výše zmíněných látek
 • Garáž mít vybavenou hasicím přístrojem
 • Dodržovat návody k obsluze používaných elektrických strojů, zařízení a nářadí
 • Případný únik a rozlití hořlavých kapalin neprodleně zastavit, hořlavou kapalinu odstranit a prostor dostatečně odvětrat

 Půda, sklep, technické místnosti

Tyto místnosti patří mezi nejméně frekventované, i zde je však nutné dodržovat bezpečnostní zásady:

 • Látky, které mají sklon k samovznícení ukládat řádně a bezpečně, je třeba dbát zejména na zvýšenou vlhkost v daném prostoru
 • Dodržovat bezpečnou vzdálenost hořlavých látek od komína, tato vzdálenost je alespoň 1 m
 • Nahromadění nepořádku, a především prachu, může přispět k velmi rychlému šíření požáru, proto je třeba udržovat čistotu a pořádek
 • Zajistit pravidelné čištění a kontrolu komínů (komíny způsobí více než 1000 požárů domácností ročně)

 Další obecné zásady požární prevence jsou:

 • Udržujte volné únikové cesty z objektu a také volný přístup k prostředkům pro hašení, uzávěrům médií a vypínačům elektrické energie
 • Hořlavé kapaliny skladu v obalech, které jsou k tomuto účelu vyrobené
 • Nevychladlý popel vznikající při spalování pevných paliv ukládejte do nehořlavých uzavíratelných nádob, teprve po jeho vychladnutí je možné jej dále likvidovat
 • Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (zejména propan butan, acetylen, kyslík) ukládejte na bezpečných, dostatečně větraných místech, které jsou chráněny proti nepříznivým vlivům. Pozor zejména na plyny těžší než vzduch, ty se nesmí ukládat ve sklepeních a jiných prostorech pod úrovní okolního terénu, garážích, světlících a kotelnách a společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízeních
 • Při odchodu z domova uhaste všechny otevřené zdroje ohně, zhasněte, vypojte od přívodu elektrické energie spotřebiče, které nevyžadují trvalé zapojení, zavřete okna, případně vodu
 • Instalujte do svých domácností detektor kouře a hasicí přístroj s hasební schopností alespoň 34 A