Dobrovolný spolek žen vznikl po zaniklém Českém červeném kříži. Spolek žen nadále udržuje každoročně tradici v masopustním průvodu. Pořádá akce pro děti. Některé z nich se každoročně opakují, vánoční dílnička, mikulášská nadílka, vánoční výstava. Spolek vypomáhá při různých akcích pořádaných hasiči, zapojuje se do kulturního dění v obci, vypomáhá při úklidu společných obecních prostor. Tradičně ženy chystají oltář na slavení mše svaté při pouti sv.Jána Nepomuckého. Snaží se o to, aby bylo v obci živo. Potkávají se a baví.

Historie

15.3.1962 – ustanovující schůze Červeného kříže Borovník – Rozseč, sestavení výboru, zdravotnické hlídky, žňové hlídky, předseda Josef Krammer (Rozseč) , místopředseda Alois Vala (Borovník).
Od roku 1976 předsedkyní p.Marie Volná.
1976 - první masopustní průvod Borovník - Rozseč, zakladatelky p. Marie Volná (Borovník),p. Marie Hladíková (Rozseč)
1979 – k MDD uspořádán karneval a táborák
1980 – návštěva divadla, dětský karneval, táborák
1981 – vyhodnocen ČČK jako vzorná organizece, obvodním výborem Osové Bitýšky byl udělen diplom a vlajka
1988 – organizaci ČČK obdržela stříbrnou plaketu ČSČK
1999 - založen Spolek žen Borovník - Rozseč, předsedkyně zvolena p.Anděla Svobodová
2000 - branný den pro děti v Borovníku
2001 - výlet ZOO Lešná a zámek Lešná u Zlína
2002 - výlet Obří akvárium a Slatiňany
2003 - výlet Bouzov, ZOO Olomouc, Javořický jeskyně
2004 - výlet ZOO Dvůr Králové
2010 - pohádkový les v Borovníku
2016 - výročí 40 let od založení masopustu
2020 - rozdělení spolku Borovník - Rozseč
2020 - první borovnický masopust