Sbor pro občanské záležitosti – SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti vznikl roku 1980 ve Vidoníně, kdy byl společný MNV. Po rozdělení obcí a zřízení samostatného MNV Borovník roku 1990, byly členkami p. Marie Volná a p. Eva Vojtěchová.

Činnost sboru se zaměřuje především na sledování jubilejního věku občanů a následné návštěvy jubilantů v obci. Oslavence vždy potěší květina, blahopřání a dárkový balíček. Těší se občané, kteří dovršili jubilejního věku 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 a dále každý rok. Vždy před narozeninami se členky informují občanů zda mohou a kdy přijít gratulovat. Pokud si občané nepřejí být navštíveni, mohou toto oznámit na email OÚ - kontakt.

Členky společně s Třemi králi obchází vesnici s kasičkou pro Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita České republiky.

Sbor pro občanské záležitosti má členky – dobrovolnice: paní Anděla Svobodová, paní Alena Vomelová, paní Eva Vojtěchová.